DGAP-News Finanzvorstand Marcus A. Ketter verlässt Klöckner & Co SE (deutsch)

Duisburg, 12. Februar 2019 – Der derzeitige Finanzvorstand der Klöckner & Co SE, Marcus A. Ketter, scheidet auf eigenen Wunsch …
(Orginal – Story lesen…)

auch interessant