LBBW Renten Euro Flex-Fonds: 07/2018-Bericht, Wertminderung von 0,06% – Fondsanalyse

Stuttgart (www.fondscheck.de) – Der LBBW Renten Euro Flex (ISIN DE0009766964 / WKN 976696) investiert schwerpunktmäßig in …
(Orginal – Story lesen…)

auch interessant